Voor meer instroom bij maritieme opleidingen is inzet, samenwerking en openheid nodig

Wie kent de vriendenboekjes nog die op de basisschool rouleerden onder klasgenoten? De meest uiteenlopende vragen moesten worden ingevuld. Zo ook: ‘Wat wil je later worden?’ Populaire antwoorden bleken vaak ‘brandweerman’, ‘politieagent’ en ‘profvoetballer’. Als antwoord werd eigenlijk nooit voor volmatroos, schipper of stuurman gekozen. Omdat het onder de jeugd niet tot de verbeelding spreekt? Of weten ze niet van het bestaan van deze beroepen? Wat de reden ook is: meer aandacht voor werken in de binnenvaart kan nooit kwaad. De instroom bij maritieme opleidingen mag best omhoog, want er zijn in het werkveld vacatures in overvloed.

Maritieme opleidingen voor een baan in de binnenvaart

Wie enthousiast is en de motivatie heeft om volop te leren over alles wat bij werken in de scheepvaart komt kijken, is al een heel eind op weg. Want beschik je eenmaal over de juiste papieren, dan is een baangarantie vrijwel gegarandeerd. Op verschillende niveaus bieden onderwijsinstellingen door Nederland maritieme opleidingen aan. Bij deze organisaties is het besef steeds groter dat krachtenbundeling en kennisuitwisseling kan bijdragen aan beter onderwijs. Door aan de voorkant de aantrekkelijkheid en expertise te vergroten, zal de kans op meer instroom van studenten immers naar verwachting eerder toe- dan afnemen.

De branche verdient een krachtige onderwijsstructuur

Tijdens de jaarlijkse ‘Dag van de Maritieme Docent’ komen leraren van alle Nederlandse maritieme beroepsopleidingen bijvoorbeeld bijeen in Rotterdam om van elkaar en organisaties uit de maritieme sector te leren. Het streven? De landelijke samenwerking tussen de opleidingen verder versterken en zo een doelmatige, krachtige en duurzame maritieme onderwijsinfrastructuur voor de maritieme sector in stand houden. Want dat verdient de branche. Nederland neemt wereldwijd nog steeds een vooraanstaande positie in. Om dit te continueren, is het opleiden van voldoende vakmensen van groot belang. Met bijna 280.000 arbeidsplaatsen is het een sector die het in Nederland verdient om de jeugd te enthousiasmeren door middel van passend, modern, vooruitstrevend onderwijs. Opleiden voor de vraag van vandaag én anticiperen op de toekomst: dat is het ideale scenario. Ook om het gat tussen theorie en praktijk zo klein mogelijk te houden.

Creëer een laagdrempelige ontdekkingstocht voor meer instroom

Naast jongeren is er ook ruimte voor zij-instromers om de maritieme sector te ontdekken. Het is immers nooit te laat voor een carrièreswitch. Bij zo’n ontdekkingstocht is laagdrempeligheid belangrijk. Steeds meer bedrijven zijn zich daarvan bewust. Open dagen, excursies, gastlessen: het zijn allemaal middelen om nieuw publiek te laten kennismaken met het maritieme speelveld. Het vormt een eerste stap om iedereen laten beleven én ervaren hoe leuk het is om in de sector te leren en te werken. Meer instroom bij maritieme opleidingen creëer je niet vanzelf. Er is bereidheid nodig om de branche op verschillende manieren op de kaart te zetten. Op die manier kan het zaadje worden geplant dat uiteindelijk tot invulling van meer vacatures kan leiden.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een oriënterend gesprek.

Leave a Reply