De Collectieve Arbeidsovereenkomst, kortgezegd de cao, is een document waarin collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden en salaris worden vastgelegd. Wanneer een werkgever aangesloten is bij een cao, hoort deze zich aan de afspraken te houden die in de cao staan. Cao’s zijn belangrijk, omdat het zo voor werknemers duidelijk is welke arbeidsvoorwaarden en afspraken gebruikelijk zijn in een bepaalde werkrichting. De cao voor de binnenvaart is sinds 2013 niet meer vernieuwd, maar de loontabellen worden wel elk jaar herzien en er zijn een aantal afspraken over de arbeidsvoorwaarden gemaakt.

Let op! De Binnenvaart heeft dus geen cao meer, maar wel het Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenscheepvaart. Deze dient als een kader waarbinnen een aantal minimale afspraken zijn vastgelegd, waaronder afspraken over de lonen in de binnenvaart. 

De loontabel voor de binnenvaart in 2021

Binnen de cao kunnen we een loontabel vinden, welke ieder half jaar wordt aangepast. Dit noemen we ook wel de inflatiecorrectie: de lonen worden passend gemaakt voor de huidige economie. Daarnaast worden de salarissen voor de functies lichtmatroos en deksman aangepast naar het wettelijk minimumloon. De loontabel wordt vaak apart gedeeld op de webpagina’s van werkgevers- en werknemersorganisaties. De laatst gepubliceerde loontabel is die van 1 juli 2021. Wil je weten wat je met werken in de binnenvaart gaat verdienen? Dan kun je dat gemakkelijk terugvinden in deze tabel.

Model Arbeidsvoorwaarden

Hoewel de cao sinds 2013 niet meer is vernieuwd, is er binnen de binnenvaart zoals eerder in dat artikel verteld wel een speciaal model arbeidsvoorwaarden in gebruik. De werkzaamheden voor bemanningsleden aan boord van binnenschepen hebben een aantal ongewone kenmerken, waardoor specifieke afspraken moeten worden vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden. Daarom is er een model arbeidsvoorwaarden opgesteld, dat als uitgangspunt kunnen worden gebruik voor het opstellen van een individuele arbeidsovereenkomst. Het model arbeidsvoorwaarden houdt rekening met de verschillende unieke werkzaamheden in de binnenvaart en zorgt ervoor dat je als werknemer goed beschermd wordt in jouw contract.

Het pensioen

Voor werknemers in de vrachtvaart is het verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van het bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en binnenvaart. Daarom moeten werkgevers in de vrachtvaart zich verplicht bij het fonds aansluiten. In andere sectoren, zoals de passagiersvaart, kunnen werkgevers zich vrijwillig aansluiten en is het dus geen verplichting. De overige informatie over het pensioenfonds voor de Rijn- en binnenvaart vind je op hun website.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenscheepvaart (ofwel: het alternatief voor de cao in de binnenvaart) of de arbeidsvoorwaarden die geldend zijn op dit moment? Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen je helpen met al je vragen op het gebied van werken in de binnenvaart, zowel voor werknemers als voor werkgevers! Wij kijken graag met je mee.