De loontabel binnenvaart als alternatief voor de cao binnenvaart

De binnenvaart heeft geen cao meer sinds 2013, maar wel het Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenscheepvaart. Deze dient als een kader waarbinnen een aantal minimale afspraken zijn vastgelegd, waaronder afspraken over de lonen in de binnenvaart. Loontabellen worden elk jaar herzien en er zijn een aantal afspraken over de arbeidsvoorwaarden gemaakt.

De loontabel voor de binnenvaart

De loontabel binnenvaart wordt ieder half jaar aangepast. Deze tabel geeft inzicht in de verschillende functies aan boord van binnenvaartschepen, variërend van kapiteins en matrozen tot technisch personeel. Het is een gestructureerde en essentiële referentie voor het vaststellen van salarissen en vergoedingen. De laatst gepubliceerde loontabel is die van 23 juni 2023. Wil je weten wat je met werken in de binnenvaart minimaal gaat verdienen? Dan kun je dat gemakkelijk terugvinden in deze tabel.

De afschaffing van de cao binnenvaart

Hoewel de cao sinds 2013 niet meer is vernieuwd, is er binnen de binnenvaart wel een speciaal model arbeidsvoorwaarden in gebruik. De werkzaamheden voor bemanningsleden aan boord van binnenschepen hebben een aantal kenmerken, waardoor specifieke afspraken moeten worden vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden. Daarom is er een model arbeidsvoorwaarden opgesteld, dat als uitgangspunt kunnen worden gebruik voor het opstellen van een individuele arbeidsovereenkomst. Het model arbeidsvoorwaarden houdt rekening met de verschillende unieke werkzaamheden in de binnenvaart en zorgt ervoor dat je als werknemer goed beschermd wordt in jouw contract.

Het pensioen

Voor werknemers in de vrachtvaart is het verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van het bedrijfspensioenfondsvoor de Rijn- en binnenvaart. Daarom moeten werkgevers in de vrachtvaart zich verplicht bij het fonds aansluiten. In andere sectoren, zoals de passagiersvaart, kunnen werkgevers zich vrijwillig aansluiten en is het dus geen verplichting. De overige informatie over het pensioenfonds voor de Rijn- en binnenvaart vind je op hun website.

Meer weten over de loontabel binnenvaart?

Wil je meer informatie over de loontabel binnenvaart, het Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenscheepvaart of de arbeidsvoorwaarden die geldend zijn op dit moment? Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen je helpen met al je vragen op het gebied van werken in de binnenvaart, zowel voor werknemers als voor werkgevers! Wij kijken graag met je mee.

Leave a Reply