Cao binnenvaart 2019: waar op te letten?

Collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden en loon worden doorgaans vastgelegd in een cao. Dit is handig omdat zo voor werknemers duidelijk is welke arbeidsvoorwaarden gebruikelijk zijn in een bepaalde bedrijfstak. Voor de binnenvaart geldt dat er sinds 2013 geen nieuwe cao is afgesloten tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties. Dit betekent echter niet dat er helemaal geen afspraken zijn. Zo worden ieder jaar de loontabellen herzien en zijn er eind 2018 twee modellen opgesteld met minimale afspraken over de arbeidsvoorwaarden in de sector. Wat dit precies inhoudt leggen we in dit artikel uit.

Model Arbeidsvoorwaarden

Werkgevers die individuele afspraken willen maken met werknemers kunnen terugvallen op een Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenvaart. Dit model geeft de werkgever de vrijheid om individuele afspraken te maken over bijvoorbeeld het rooster, dagelijkse diensttijd, overwerk en loon. Voor alle overige afspraken zoals verlof- en vakantiedagen, pensioen en arbeidsongeschiktheid, kan verwezen worden naar de modelovereenkomst. Hierbij geldt dat de werkgever zelf bepaalt wat voor hem of haar relevant is. Zo kan het ook gebeuren dat op een enkel punt na, vrijwel de volledige modelovereenkomst wordt overgenomen.

Model Ondernemings-cao

Voor grote ondernemingen in de binnenvaart die een eigen cao willen hanteren, is er het tweede model met richtlijnen voor een ondernemings-cao. De afspraken in dit model worden gezien als minimum uitgangspunt voor de onderhandelingen over de cao. Deze onderhandelingen worden gevoerd tussen de werkgever, de werknemersorganisatie en/of vakbond. Zij zijn vrij om de Model Ondernemings-cao aan te vullen en uitzonderingen te benoemen. De uiteindelijke cao die op deze manier tot stand komt, geldt vervolgens voor alle werknemers van de betreffende binnenvaartonderneming. Dankzij de modelovereenkomsten kunnen werknemers dus rekenen op eerlijke voorwaarden, die gelden voor iedere binnenvaart vacature.

Loontabel

Bij deze cao-modellen hoort een loontabel die ieder halfjaar wordt aangepast aan de prijsstijging. Ook worden de loonbedragen voor de functies lichtmatroos en deksman steeds afgestemd op het wettelijk minimumloon van dat moment. De loontabel wordt als apart document gepubliceerd op de websites van werkgevers- en werknemersorganisaties. De laatst gepubliceerde loontabel op moment van schrijven, is die van 1 januari 2019. Solliciteer je als deksmanmatroosstuurman of schipper in de binnenvaart en wil je weten wat je gaat verdienen? Dan kun je aan de hand van de loontabel een goede inschatting maken van je salaris. Houd er wel rekening mee dat bij het vaststellen van het loon, je leeftijd, vaarschema en het soort schip waar je op vaart een rol spelen.

Wil je meer weten over de cao in de binnenvaart of de geldende arbeidsvoorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op. Bij Quo Vadis Personeelsdiensten kennen we alle ins en outs van werken in de binnenvaart. Of je nu werkgever bent op zoek naar gekwalificeerd en gemotiveerd personeel of werknemer op zoek naar een uitdagende vacature, wij helpen je graag verder.

Leave a Reply