Verkeersborden in de binnenvaart: een compleet overzicht

Wie achter het roer van een schip staat krijgt ongetwijfeld te maken met verschillende verkeersborden in de binnenvaart. Als schipper is het van groot belang dat je de betekenis van deze borden kent om de veiligheid van je schip en de omgeving te kunnen waarborgen. Hieronder vind je een overzicht van binnenvaart borden per categorie.

Op deze pagina kun je het uiterlijk van de borden bekijken. Handig om ernaast te houden wanneer je onze uitleg leest!

Verbodstekens

De eerste categorie van binnenvaart borden zijn de verbodstekens. Deze borden duiden aan dat bepaalde handelingen/acties verboden zijn. Een aantal voorbeelden uit deze categorie:

 • Een invaart, uitvaart of doorvaart verbod
 • Verboden ligplaats te nemen
 • Verboden te keren

Gebodstekens

Gebodstekens duiden aan dat je verplicht bent om een handeling uit te voeren. Voorbeelden van binnenvaart borden uit deze categorie:

 • Verplicht een geluidssein te geven
 • Verplicht zich naar de stuurboordzijde van het vaarwater te begeven
 • Verplicht te varen in de richting aangegeven door de pijl

Beperkingstekens

Borden uit deze categorie hebben te maken met beperkingen tijdens de binnenvaart. Er zijn maar 5 verschillende soorten borden hiervoor, bij deze noemen we ze even allemaal.

 • Beperkte waterdiepte
 • Beperkte doorvaarthoogte
 • Beperkte breedte van doorvaart of vaarwater
 • Vaarbeperkingen
 • Het vaarwater bevindt zich op enige afstand van de oever

Aanbevelingstekens

Borden met aanbevelingstekens hoeven niet verplicht uitgevoerd te worden, maar het is wel bevorderlijk om deze borden op te volgen voor de eigen veiligheid tijdens de binnenvaart.Voorbeelden van dit soort borden zijn:

 • Aanbeveling binnen de aangegeven begrenzing te varen – links / rechts
 • Aanbevolen doorvaartopening, doorvaart uit tegengestelde richting toegestaan.
 • Aanbevelen doorvaartopening, doorvaart uit tegengestelde richting verboden.

Aanwijzingstekens

Aanwijzingtekens geven aan met wat voor soort obstakels je te maken kan krijgen tijdens de binnenvaart. Let goed op wanneer je deze borden ziet, dan weet je namelijk precies met welke (meestal bewegende) objecten je te maken kan krijgen. Enkele voorbeelden hiervan:

 • Een vrijvarende veerpont
 • Een stuw
 • Zeilschepen toegestaan

Bijkomende tekens

Dan zijn er nog een aantal bijkomende borden waar je in de binnenvaart mee te maken krijgt.

 • Afstandsaanduiding
 • Richtingaanduiding met zijborden links / rechts.
 • Regelige aanvullende aanduiding (zoals ‘werkzaamheden’ of ‘generator uitschakelen’)

Tekens aan kunstwerken

Met deze borden wordt vaak de hoogteschaal in meters aangegeven, te herkennen aan hun zwart-gele kleur met daarop een cijfer.

 • Hoogteschaal
 • Aanduiding onderhoogte
 • Aanduiding diepte

Overige tekens en aanduidingen op borden in de binnenvaart

Tot slot kan je te maken krijgen met onderstaande borden in de binnenvaart:

 • Kilometeraanduiding
 • Hectometeraanduiding
 • Naamgeving vaarwater of object
 • Beslissingsaanduiding voor vaarweg of plaats

Wil jij meer informatie over verkeersborden in de binnenvaart? Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Wij helpen je graag met al je vragen over werken in de binnenvaart.

Leave a Reply