3 opleidingen voor een baan in de binnenvaart

De binnenvaart is een belangrijke bedrijfstak in Nederland. Allerlei soorten ladingen worden per schip vervoerd over de binnenwateren in Europa. De binnenvaart heeft binnen Nederland zelfs een vervoersaandeel van ruim 30%. Nederland heeft dan ook de grootste binnenvaartvloot van Europa. Hierdoor zijn er veel binnenvaart vacatures en dus werk genoeg! Binnen die bedrijfstak zijn er verschillende functies waar tevens opleidingen voor zijn. Maar wat zijn de drie beste opleidingen voor het vinden van een afwisselende baan in de binnenvaart?

1. VMBO: Jong geleerd oud gedaan

Stel dat je al heel vroeg weet wat je wilt worden; je wilt werken op het water. Dan kan je na de basisschool al direct door naar het vmbo met het profiel Maritiem, Techniek, Scheepvaart. Een ontzettend leuke opleiding waar je de nodige praktijkervaring opdoet. Daarna kun je doorstromen naar mbo-opleidingen en maak je een keuze voor een bepaald beroep in de binnenvaart.

2. Matroos binnenvaart

De matroos is de assistent van de kapitein op het schip. Om dit te worden heb je een mbo-diploma ‘Matroos Binnenvaart’ nodig. Bij deze functie ondersteun je de uitvoering van nautische, operationele en technische werkzaamheden aan boord. Tijdens de opleiding leer je de verschillende processen en de daarbij horende activiteiten kennen. Je leert nautische werkzaamheden uit te voeren en hoe je moet omgaan met verschillende typen lading. Ook krijg je les in het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Dit werk betekent vaak dat je op het schip werkt en woont. Tijdens de opleiding is hier dan ook ruim aandacht voor. Een deel van je tijd breng je dan ook door aan boord van opleidingsschepen.

3. Kapitein of schiper in de binnenvaart

Als kapitein of schipper binnenvaart geef je, naast dat je vaart, leiding. Je werkt in een omgeving waarin de schepen groter en de ondernemingsvormen complexer worden. Dit vraagt steeds meer kennis en professionaliteit op terreinen die buiten het varen liggen. En natuurlijk blijft het van groot belang dat je goed kunt navigeren. Maar omdat je vaak leiding geeft aan personeel, hebben schippers behoefte aan managementvaardigheden. De opleiding voor kapitein/manager leidt niet alleen op voor kapitein in de binnenvaart maar ook voor aanverwante wal-functies in de logistieke sector. Je loopt stage zowel op een binnenvaartschip als aan wal. Een deel van je opleiding breng je door aan boord van opleidingsschepen. Varen oefen je onder andere op een binnenvaartsimulator. Tijdens je opleiding krijg je les in vakken als: algemene ondernemersvaardigheden, marifoon, navigeren en manoeuvreren, beheer schip, radar, financieel management, scheepswerktuigkundige, topografie en getijdenleer.

Werk in de binnenvaart is afwisselend, een tikkie stoer en ondernemend. Een goede opleiding is belangrijk. De opleiding kan al jong starten. Scheepvaartvacatures zijn er genoeg. Heb je vragen over opleidingen en vacatures in de binnenvaart? Neem dan gerust contact met ons op.

Leave a Reply