Pensioen en binnenvaart, hoe zit dat?

In Nederland is het gebruikelijk om tot een bepaalde leeftijd te werken. Als je die leeftijd hebt bereikt kun je stoppen met werken. Je gaat dan ‘met pensioen’. Maar ook dan is er een inkomen nodig. Iedereen die in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt, heeft recht op AOW. De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen. Het bedrag die je daaruit krijgt geldt als algemene basis voor een ouderdomspensioen. Vanuit de sector waarin je werkzaam bent, zijn vaak regelingen om deze AOW aan te vullen met een pensioen dat je opbouwt tijdens je werkzame leven. Hoe zit dit eigenlijk in de binnenvaart?

Wat is pensioen?

Eerst wat meer toelichting op het begrip pensioen, wat houdt dit eigenlijk in? Het AOW-pensioen (kort: AOW) is een basispensioen. Het is een bedrag dat vaak niet toereikend is om van te leven. De meeste werknemers bouwen daarnaast via hun werkgever aanvullend pensioen op. Ten slotte is het mogelijk dat je zelf ook nog periodiek bedragen opzij zet voor je pensioen. ‘Pensioen’ kan dus uit drie onderdelen bestaan:

  • een basispensioen van de overheid, de AOW
  • pensioen dat bij de werkgever is opgebouwd
  • eigen pensioenvoorzieningen

Deze drie manieren van pensioenopbouw vormen de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel: de manier waarop in Nederland het inkomen na pensionering is geregeld. De afgelopen jaren is de leeftijd waarop je met pensioen kunt gaan, en dus recht hebt op AOW vanuit de overheid, in stappen omhoog gegaan. Wanneer het AOW-pensioen ingaat, hangt af van de geboortedatum. Meer informatie hierover vindt je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Hoe zit dat in de binnenvaart?

Wanneer je via een uitzendbureau werkzaam bent in de binnenvaart, bouw je pensioen op bij het pensioenfonds waar het uitzendbureau bij aangesloten is. In Nederland is dat in de meeste gevallen het StiPP. Dit is het pensioenfonds voor uitzendkrachten en gedetacheerden. Bij de pensioenregeling van StiPP begin je vanaf je eerste werkdag met pensioen opbouwen in de Basisregeling. Als je 52 weken hebt gewerkt dan stap je over naar de Plusregeling.

Daarnaast kent de binnenvaart voor vaste krachten een eigen pensioenfonds een aanvullende pensioenopbouw. De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart voert deze pensioenregeling uit en is een zogenaamde middelloonregeling. Dit wil zeggen dat jouw pensioen wordt berekend over het salaris dat je gemiddeld hebt verdiend toen je in de binnenvaart sector werkte. De pensioenregeling die je opbouwt bij je werkgever bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen en een voorziening bij arbeidsongeschiktheid (premievrije deelname). Je betaalt samen met je werkgever maandelijks een premie voor de opbouw. De werkgever draagt de premies af aan het pensioenfonds. Zij beheren alle premies en verzorgen de pensioenuitkering wanneer je pensioen ingaat.

Pensioenopbouw door de jaren heen

Je pensioen groeit mee met de prijzen die omhoog gaan. Dat is in ieder geval de bedoeling. Maar dat kan alleen als de financiële situatie van het Bedrijf pensioenfonds goed genoeg is. De beleidsdekkingsgraad zoals dat heet, moet ten minste 110% zijn. De verhoging kan ook alleen als de verhoging naar verwachting ook in de toekomst kan worden verleend. Dit bepalen de wettelijke regels voor het verhogen van pensioenen, die gelden vanaf 2015. Deze wettelijke regels maken dat er meer geld nodig is dan vóór 2015. Jaarlijks wordt besloten of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Er is wel elk jaar een maximum. De stijging van de prijzen over de maanden oktober tot oktober in het vorige jaar is het uitgangspunt. Is deze stijging 1,5%? Dan stijgt het pensioen in dat jaar maximaal met 1,5%.

Werk in de binnenvaart is afwisselend en kent interessante arbeidsvoorwaarden. De aanvullende pensioenregeling is daar slechts één voorbeeld. Heb je vragen over werken in de binnenvaart of over een vacature? Neem dan gerust contact met ons op.

Leave a Reply