Innovatie in de binnenvaart: schoon schip maken dankzij waterstof

Invoering van iets nieuws: dat staat als betekenis achter het woord ‘innovatie’ in de Van Dale. Dat klinkt simpel, maar voordat vernieuwing aan de voorkant zichtbaar wordt, is er meestal achter de schermen al veel gebeurd. Zo gaat het ook in de binnenvaart. Momenteel is er veel reuring op het gebied van waterstof. De grote trigger is het streven naar zero-emission in 2050, zoals vastgelegd in het klimaatakkoord. De eerste stapjes naar een volledig emissievrije aandrijving via waterstof zijn inmiddels gezet in de binnenvaart. Het Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) maakte onlangs na onderzoek bekend dat er zo’n 20 innovatieve projecten op dit terrein gaande zijn. De eerste concrete demonstratieschepen met waterstofaandrijving komen naar verwachting in 2021 in de vaart. Er worden verschillende technieken als energiedrager ontwikkeld: waterstof in gasvorm, waterstof in vloeibare vorm en waterstofdragers (zoals LOHC en het poedervormige natriumboorhydride). Efficiëntie, veiligheidsaspecten en kosten zullen gaan uitwijzen welke variant in de toekomst het meeste gebruikt gaat worden.

Piketpalen slaan om de CO2 uitstoot in de binnenvaart te verminderen

Dat elektrisch aangedreven schepen nodig zijn, is eigenlijk geen vraag meer. Op weg naar zero emissie in 2050 heeft het kabinet in 2030 ook een piketpaal geslagen. Het streven is om op dat moment 150 ‘zero emissie schepen’ in de vaart te hebben, op een totaal van ongeveer 8000 binnenvaartschepen in Nederland. Om de krachten te bundelen, heeft de sector een Waterstofcoalitie Binnenvaart gevormd. Hierin zetten verladers en binnenvaartcoöperaties PTC en NPRC zich constructief in voor het verduurzamen van de vervoersketen. Dit heeft onder meer geleid tot het project WEVA. Deze afkorting staat voor Waterstof Elektrisch Vrachtschip Antonie en draait om de nieuwbouw van binnenvaartschip Antonie als volledig waterstofschip. Het 135 meter lange schip gaat zout vervoeren van Delfzijl naar de Botlek in Rotterdam en moet binnen enkele jaren operationeel zijn.

Op kleinere schaal innovaties in de binnenvaart met inklapbare containers

Een flink project, maar op kleinere schaal vinden ook innovaties in de binnenvaart plaats. Soms heel eenvoudig en praktisch. Denk bijvoorbeeld aan inklapbare containers. Die zijn op dit moment al ontwikkeld en aan rederijen verkocht, maar worden in de praktijk nog weinig gebruikt. Deze containers besparen tot wel 25 procent op hun operationele kosten door het reduceren van onnodig transport en overslaghandelingen. Aanvullend voordeel is dat de emissie van het transport met 15 procent afneemt. Waar eerst vier trucks nodig waren, is er nu maar één nodig. De potentie van zo’n op het oog eenvoudige uitvinding kan op den duur veel in gang zetten.

Werken in de scheepvaart: nooit last van sleur!

Lijkt het u mooi om deel uit te maken van een dynamisch werkveld, waar het woord ‘sleur’ niet lijkt te bestaan? Bij Quo Vadis hebben we altijd actuele en langdurige vacatures in de scheepvaart. Interesse? Neem gerust contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Leave a Reply