wat is smart shipping en welke invloed heeft eht op de werkgelegenheid